Kurzy

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot 4.3. - 10.4. 2019

Pražským pedagogům nabízíme kurz a nové výukové nástroje, které spojují prevenci rizikového chování, jakým je např. xenofobie nebo rasismus, s výukou zaměřenou na aktuální témata. Během kurzu se naučíte pracovat se Hrou s dobrými otázkami, kterou lze využít při otevírání řady témat. 

Během kurzu:

 • Získáte metodické materiály, které spojují oblast prevence rizikového chování s výukou zaměřenou na aktuální témata.
 • Naučíte se pracovat s novou Hrou s dobrými otázkami, která usnadňuje učení prostřednictvím týmové práce žáků v malých skupinách, vychází z principů konstruktivismu, badatelsky orientované výuky a projektového vyučování. Hra nabízí nový způsob, jak se studenty pracovat s tématem předsudků a xenofobie.
 • Vyzkoušíte si, jak pracovat se studenty metodou badatelského vzdělávání ve společenskovědních předmětech.
 • Získáte kazuistické lekce, díky kterým se naučíte, jak reagovat, když se předsudkya projevy extremismu nebo manipulace objeví ve třídě.
 • Získáte lekce do výuky k aktuálnímu dění a projevům autoritářství ve světě (Rusko, Venezuela, Kuba, Vietnam).

Hra s dobrými otázkami vychází z rámce doporučeného UNESCO pro Enquiry Based Learning (badatelské vzdělávání ve společenskovědních předmětech). Ve hře jsou jednotlivá témata představena formou otázek a úkolů, které studenti řeší v tříčlenných týmech. Žáci v návaznosti na hru mohou své vlastní zkušenosti, znalosti a hypotézy ověřit pomocí návrhu vlastního badatelského projektu. Učitelům hra nabízí nový nástroj do výuky a zároveň poskytuje příležitost k osvojení nových technik prezentace jakékoli nové látky formou „dobrých otázek”. Víc o hře se můžete dočíst tady.

Kurz v celkovém rozsahu 40 hodin je určen pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ a OU, školním metodikům prevence, dalším pedagogickým pracovníkům (vychovatelům v družině, asistentům pedagoga) a volnočasovým pedagogům ze školských zařízení z hl.m. Prahy. Kurz proběhne v Praze.

Hlásit se můžete do 25. února 2019. Pro přihlášení vyplňte prosím formulář níže na stránce.

 

Lektoři:

Jan Charvát, (FSV Univerzita Karlova) a lektorský tým programu Varianty

Rozvrh školení:

Pondělí 4. 3. 2019, 12:00 - 17:30, Vzdělávací centrum Tereza (Haštalská 17, Praha 1)

Alena Felcmanová, program Varianty: Úvod do Hry s dobrými otázkami, vyzkoušení dvou verzí hry, úprava vlastní verze hry

V březnu probíhá implementace hry – hrajeme Hru s dobrými otázkami s žáky ve třídě.

 

Pátek 15. 3. 2019, 13:00 - 17:30, spol. Člověk v tísni, zasedací místnost (Šafaříkova 24, Praha 2)

Jan Charvát, Katedra politologie,  FSV UK: Teoretický úvod k tématu radikalismu a extremismu v souladu se současnými společenskými vědami – část I

 

Sobota 16. 3. 2019, 9:00 - 12:30, Člověk v tísni, zasedací místnost (Šafaříkova 17, Praha 2)

Adéla Lábusová, program Varianty: Kazuistický seminář I - jak pracovat s projevy rasismu ve třídě

 

Čtvrtek 21. 3. 2019, 13:00 - 17:30, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1)

Adéla Lábusová, program Varianty: Kazuistický seminář II - jak mohou stereotypy ovlivnit třídní klima

 

Úterý 26. 3. 2019, 13:00 - 17:30, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1)

Adéla Lábusová, program Varianty: Názorné lekce k projevům extremismu a autoritářství ve světě (na příkladu situace v USA, Rusku, Vietnamu a Venezuele)

 

Pátek 5. 4. 2019, 13:00 - 17:30, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1)

Jan Charvát, Katedra politologie,  FSV UK: Teoretický úvod k tématu radikalismu a extremismu v souladu se současnými společenskými vědami – část II

 

Sobota 6. 4. 2019, 9:00 - 17:00, Člověk v tísni, zasedací místnost (Šafaříkova 17, Praha 2)

Alena Felcmanová, program Varianty: Hra s dobrými otázkami - kolegiální sdílení, design vlastních verzí hry

 

Středa 10. 4. 2019, 12:00 - 16:20, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1)

Alena Felcmanová, program Varianty: Badatelství ve výuce

 

Kontakt:

Manažerka projektu: Tijana Milosavljevič Čajetinac, tijana.milosavljevic@clovekvtisni.cz, tel: 739 220 599

Koordinátorka projektu: Lucie Kundra, lucie.kundra@clovekvtisni.cz, tel. 775 871 539

Kurz je pořádán v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který je spolufinancován Evropskou unií (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348). Realizace probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348).

Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři