Novinky

Zveme vás na konferenci Global Schools: Jak připravit děti na výzvy současného světa?

Vzdělávací program Varianty společně s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín vás zve na neformální konferenci o formálním vzdělávání Global Schools: Jak připravit děti na výzvy současného světa?  Konference se bude konat 28. února od 8:30 do 17 hod. v Dolních Vítkovicích - Velkém Světě techniky v Ostravě

Odpoledne proběhnou dva běhy praktických workshopů zaměřených na konkrétní metody a přístupy, jak s dětmi ve škole otevírat globální témata. Přihlašování na konferenci je již uzavřeno z důvodu naplnění kapacity. Děkujeme za pochopení.

Tlumočení z angličtiny bude zajištěno. Konference je zdarma.

Program konference:

8:30 - 9:00 Prezence

8:45 - 10:00 Zahájení konference prohlídkou expozice Svět civilizace (http://stcostrava.cz/svet-civilizace), dopolední občerstvení

10:00 - 10:10 Úvodní slovo - Tomáš Habart, ředitel programu Varianty společnosti Člověk v tísni

10:10 - 11:10 Globální témata v souvislostech - řečníci Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Jason Buckley

11:10 - 12:10 Jak připravit děti na výzvy současného světa? Panelová diskuze: Kateřina Lerchová, Daniel Franc, Zbyněk Machetanz, Markéta Pastorová a Tomáš Vokáč

12:10 - 13:10 Oběd

13:10 - 13:40 Projekt Global Schools: Svět ve výuce

13:40 - 15:10 Praktické workshopy pro pedagogy - 1. běh

15:10 - 15:30 Přestávka

15:30 - 17:00 Praktické workshopy pro pedagogy - 2. běh

 

Program včetně medailonků všech řečníků najdete níže ke stažení.

Medailonky hostů

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, jeho tématy jsou globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Napsal řadu odborných i populárně-naučných knih (www.pavelnovacek.eu).
 

Jason Buckley

Je bývalým učitelem, posledních deset let se naplno zabývá Filozofií pro děti (P4C), jež skrze pohybové aktivity a otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověď, poskytuje dětem prostor pro rozvoj samostatného myšlení a aktivní zapojení. O své poznatky se dělí i na mezinárodní úrovni, účastní se workshopů, školení a konferencí a také vydává bulletin se zásobou nápadů, jak P4C rozvíjet.

Přehled workshopů:

Učíme se příběhem aneb Global Storylines: Lenka Spáčilová, NaZemi, ČR

V Global Storylines jsou žáci vtaženi do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Cílem workshopu je účastníkům ukázat na konkrétních příkladech, jak může práce s příběhem obohatit výuku. Budou představeny jednotlivé metodiky a ochutnávka Global Storylines.

 

Menu pro změnu: Tereza Čajková, Glopolis, ČR

Workshop představí účastníkům mezinárodní projekt Menu pro změnu zaměřený na téma zodpovědné spotřeby potravin, ve kterém se propojuje globální a environmentální vzdělávání. Jak naše každodenní volba potravin ovlivňuje životní prostředí, klima a kvalitu života lidí na planetě? Co může udělat každý z nás? Jak téma představit žákům a jak je vést k přemýšlení a konání na lokální i globální úrovni? Co vše se již v projektu podařilo a jaké konkrétní kroky školy učinily ke zlepšení a k zodpovědnějšímu přístupu k volbě potravin? Jaké materiály jsou k dispozici? To vše a mnohé další otázky tento workshop otevře.

 

Cesta plyšového koníka aneb globální témata ve výuce: Petra Skalická, Varianty – Člověk v tísni, ČR

Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla v loňském roce knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z daleké Asie do Evropy se v ní děti seznamují s řadou zajímavých otázek současnosti, jako je např. jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K jednotlivým tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na prvním stupni základní školy, které lze využít v různých předmětech a které zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost. Na workshopu bude knížka detailněji představena, účastníci také zažijí některé konkrétní aktivity.

 

Filozofie pro děti: Jason Buckley, The Philosophy Man, UK

Během tohoto interaktivního workshopu budou účastníkům představeny tři hlavní principy Filozofie pro děti:

“Filozofie v pohybu” – Jakým způsobem začlenit fyzické aktivity, pomocí kterých zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo?

“Vícemožnostní otázky” – Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující?

„Stáhnout se do pozadí“ – Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů?

Představení proběhne prostřednictvím metod, které lze následně využít přímo ve výuce. Účastníci se dozvědí, jak je možné využívat Filozofii pro děti v různých předmětech nebo v samostatných hodinách, a porozumí tomu, proč je tato metoda účinná při rozvoji nadaných dětí i při podpoře dětí, které samy sebe nevidí jako úspěšné ve škole.

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři