Novinky

První ročník konference S asistenty k lepší škole je za námi

Foto Tomáš Princ

20. listopadu 2018 pořádal vzdělávací program Varianty první ročník konference S asistenty k lepší škole, která se věnovala odbornému rozvoji asistentů pedagoga i aktuálním problémům, na něž asistenti a školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami narážejí. Konference se účastnilo 181 pedagogických pracovníků a lidí z neziskových organizací, státní správy a samosprávy. 

Centrum současného umění DOX na Praze 7 má v úterý zavřeno a počasí sychravého a zároveň lehce mrazivého listopadu ani omylem nevyzývá k ranním procházkám Prahou. Přesto do galerie od půl 9 začínají postupně chodit návštěvníci. Jsou to jednotlivci, nebo skupinky, kteří sem přijeli z různých míst České republiky. Jedno mají ovšem společné i přes vzdálenost, z které sem jeli. Jsou to převážně pedagogičtí pracovníci, ve velké většině asistenti pedagoga, kteří přijeli na konferenci, jež jim dnes otevře nejen dveře do jindy zavřené budovy, ale snad i témata, která se jich dotýkají v každodenním pracovním životě.
 

„Asistenti pedagoga hrají klíčovou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je dobře, že jsou v posledních letech pro školy dostupnější a mohou tak žákům pomáhat k úspěšnějšímu vzdělávání,“ říká Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Ten společně s vedoucím produkce Michalem Kučerákem v DOXu a ředitelem společnosti Člověk v tísni Šimonem Pánkem, konferenci zahájil. Jak důležitou roli hrají asistenti pedagoga zmínil ve svém příspěvku paralympionik a fotograf Jan Povýšil. 

Následnému příspěvku ředitelky ZŠ Trmice Marie Gottfriedové, přecházela premiérová projekce krátkého videa z tamní školy, které natočil program Varianty a které zachycuje důležitost a symbiózu asistentů pedagoga a žáka. O tom mluvila ve svém příspěvku i Marie Gottfriedová a sdílela svůj pohled na fungování školy a asistentů pedagoga z pozice ředitelky: "Právě taková škola, která je tu pro žáky a žákům slouží, má smysl."

O odborný pohled na asistenty pedagoga se postaral profesor Jan Michalík z Ústavu speciálně pedagogických činností Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během své přednášky definoval asistenta pedagoga a inkluzi v rámci české legislativy, přednesl čísla asistentů nejen co se týče jejich počtu, ale i v poměru k žákům, kteří asistenty potřebují a činnosti, již asistenti v rámci svého povolání momentálně vykonávají. Zmínil i nedostatečnou finanční podporu státu a například financování infrastruktury na úkor vzdělávání. 

Téma financí, a nejen to, zaznělo i v odpolední panelové debatě: Je v českých školách asistentů moc nebo málo? V debatě se sešli ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Blažková, Vladimír Slavík z Krajského úřadu Ústeckého kraje, ředitelka ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Jitka Topičová a asistentka pedagoga na ZŠ Trmice Milada Džudžová.

Účastníci debaty distukovali nad nedostatečným finančním ohodnocením asistentů pedagoga, absencí metodických návodů pro výuku žáků se speciálními potřebami i popisu činností, které mají být součástí jejich práce. Účastníci debaty se shodli, že hlavní hlavní překážkou v zajištění kvality a množství asistentů jsou peníze.

Po debatě byly pro účastníky konference připraveny odborně vedené workshopy. Na nich se účastníci mohli dozvědět například, jak pracovat s dětmi s ADHD, jak využívat komunikační prostředky ve spolupráci asistenta a pedagoga nebo jak pracovat s emocemi. 

Pozitivní emoce a ohlasy zanechala konference jak na straně účastníků, tak u organizátorů. A už teď se těšíme na další ročník. 

Na fotogalerii z konference se můžete podívat tady.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři