Novinky

Vyhlašujeme komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět. Letos na téma Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost.

Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Praha,  3. 6. 2019 - Už podeváté vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už třináct let provázejí učitele a žáky aktuálními tématy jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. Tématem letošního ročníku je: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost.

Cílem soutěže je podpořit prostřednictvím komiksu zájem žáků o aktuální témata a společenské problémy a motivovat je k zapojení se do jejich řešení. „Ústředním motivem letošního ročníku je svoboda. Tím, že jde o relativně široké téma, chceme motivovat žáky a studenty k zamyšlení se nad tím, jaké všechny má svoboda dimenze a jak může naše svoboda souviset nejen se společností na druhé straně světa, ale i se stavem okolní přírody. V komiksech se mohou dále zabývat i možností vlastního zapojení se do svobodné a odpovědné společnosti,“ říká Zuzana Krulichová, koordinátorka soutěže z programu Varianty.

Soutěžit mohou jednotlivci i vícečlenné týmy ve třech kategoriích – 1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy. Vítěze bude vybírat odborná porota, ve které zasedne například ilustrátor a autor komiksových postav Bohouše a Dáši Karel Jerie, hlasovat bude moci i veřejnost. Uzávěrka komiksové soutěže je 16. října 2019. Vyhlášení vítězů soutěže a vernisáž výstavy nejlepších komiksů proběhne 11. listopadu, místo bude upřesněno později. Součástí vernisáže bude i komiksový workshop pro oceněné žáky. V minulém roce se do soutěže zapojilo rekordních 461 žáků a studentů, kteří vytvořili 281 komiksů.

Další informace o komiksové soutěži, jejích pravidlech a možnostech přihlášení najdete zde: https://www.varianty.cz/soutez

komiksová soutěž je finančně podpořena Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Reportáž z vyhlášení 8. ročníku komiksové soutěže zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000121112

 

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři