Novinky

Člověk v tísni pořádá první ročník Summitu světových škol

summit

Praha, 13. 6. 2019 - Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni pořádá první ročník Summitu Světových škol s tématem chudoba blízka i vzdálená. Summit se bude věnovat globálním rozvojovým problémům, mezi které chudoba patří. Kromě odborné debaty se účastníci dočkají i tradičního křtu nových Světových škol. Slavnostního předání certifikátu, který udělují společně organizace Člověk v tísni, ADRA, ARPOK a Multikulturní centrum Praha, se zúčastní přes 150 učitelů a žáků a proběhne v úterý 18. června od 10 do 16 hodin v Centru současného umění DOX na Praze 7.  

„Podtitul letošního summitu jsme vybrali s odkazem na jeden z tzv. Cílů udržitelného rozvoje. Cíle udržitelného rozvoje byly schváleny na summitu OSN v New Yorku v roce 2015 a představují program rozvoje do roku 2030. První z cílů nese název Konec chudoby. Chudoba je označována jako jeden z nejpalčivějších problémů globalizovaného světa,“ dodává Kateřina Sequensová koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.

„V programu Světová škola, který v České republice realizujeme od roku 2006, se školy prostřednictvím principů projektového vyučování globálním tématům věnují nejprve ve výuce, a potom zjišťují a pátrají, jak vybraný globální problém souvisí s jejich lokalitou. Důležitým krokem je rozhodnutí, jak budou jednat: uspořádají zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost a která přispěje ke zvyšování povědomí o problému a nastartuje tak změnu,“ říká koordinátorka programu Světová škola Kateřina Sobotková ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.  

Konferenci zahájí ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek a inspektorka Světové školy a ambasadorka SDG 1 – Konec chudoby Lejla Abbasová. O tom, proč je pro školu přínosné zapojení do projektu Světová škola bude mluvit Jitka Rutschová ze ZŠ a MŠ Maleč. Následovat bude odborná debata na téma chudoby. Ředitel Programů sociální integrace v Člověku v tísni Jan Černý představí pohled na „chudobu blízkou“ a o své zkušenosti s „chudobou vzdálenou“ se podělí Jan Mrkvička ze sekce Humanitární a rozvojová sekce spol. Člověk v tísni. Následně promluví ředitel Informačního centra OSN v Praze Michal Broža o Cílech udržitelného rozvoje.

V druhé části programu se účastníci mohou těšit na představení nejzajímavějších projektů Světových škol formou tzv. tržiště projektů. Na školy, které se do projektu Světová škola zapojily ve školním roce 2018/2019 čeká i certifikace. U této příležitosti bude mít proslov Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího Varianty spol. Člověk v tísni. Odpoledne budou probíhat odborně vedené workshopy.

Pořizovat fotografie, videozáznamy nebo rozhovory s vystupujícími či účastníky konference, bude možné po předchozí domluvě.

O projektu Světová škola

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s organizacemi ARPOK, o. p. s., ADRA a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí. Projekt je určen všem typům škol. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři